Разом з партнерами ми пропонуємо дослідження зразків з господарств на найрізноманітніші показники. Агробіологічний сервіс передбачає проведення розгорнутого агрохімічного аналізу ґрунту за понад 70 показниками, аналізу води, фіто експертизи насіннєвого та рослинного матеріалу, дослідження готової продукції, визначення хімічного складу пестицидів та агрохімікатів.

АНАЛІЗ ҐРУНТУ

Аналізи проводяться висококваліфікованими аналітиками лабораторії «Yara Analytical Services» за новітніми європейськими методиками, на сучасних аналітичних приладах, що гарантує достовірність результатів:

  • Визначення широкого спектру агрохімічних та фізико-хімічних показників (P, K, Mg, Ca, S, Na, Mn, Cu, Fe, Zn, Mo, B; pH (H2O); ємність катіонного обміну (сума увібраних основ))
  • Надання науково-обґрунтованих рекомендацій щодо застосування основних елементів мінерального живлення мезо- і мікроелементів та меліорантів під заплановану врожайність
  • Прогнозування врожайності та якості товарної продукції
  • Висока окупність застосування добрив за рахунок внесення саме тих елементів мінерального живлення, яких не вистачає в ґрунті під заплановану культуру.

ФУНКЦІОНАЛЬНА ДІАГНОСТИКА

Визначення за допомогою мобільної агрохімічної експрес-лабораторії ЕКОТЕСТ 2020 потреб культур у 14 макро- та мікроелементах (N, P, K, S,  Mg, Ca, Mn, Cu, Fe, Zn, Mo, B,  Со, J) до появи візуальних ознак нестачі і стресового стану.

Дозволяє встановити фізіологічну депресію культур, викликану різного роду стресами, і усунути її в найкоротший термін та своєчасно зреагувати на дефіцит елементів живлення, які потребує культура для реалізації генетичного потенціалу, в результаті:

  • підвищити стійкість культур до стресів, та шкідливих об’єктів
  • отримати високу врожайність, поліпшену якість і товарність продукції
  • заощадити кошти, які витрачаються на нераціональне застосування добрив та отримати максимальну окупність застосованих добрив.

ДІАГНОСТИКА РОСЛИН ЗА ДОПОМОГОЮ N- тестера

Дозволяє визначити потребу в азоті (діючій речовині) у критичні фази розвитку зернових культур та спостерігати за динамікою N в рослині і оперативно реагувати на необхідність азотного підживлення, а в результаті – отримувати максимально можливий урожай та раціонально використовувати добрива.

ЕКСПРЕС-АНАЛІЗ ЯКОСТІ ВОДИ

Визначення показників які впливають на стабільність діючої речовини в баковій суміші – pH, загальної твердості, кількості розчинених солей, та тлумачення результатів.

КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ СУПРОВІД

На основі отриманих даних від лабораторних досліджень наші спеціалісти в сфері агрономії допомагають розробити комплексні системи захисту та підживлення культур, оцінюють  їхню ефективність та рентабельність і корегують  їх для застосування на наступні роки. Це дозволяє розкрити та максимально використати потенціал господарства, оптимізувати виробничі процеси, відновити вичерпані ресурси та збільшити врожайність.